Notariusz Wrocław Anna Jędrzejewska

Opłaty

Notariusz, w zależności od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, pobiera i odprowadza:

Kancelaria, po skontaktowaniu się przez Państwa i zleceniu przygotowania danej czynności notarialnej, przekaże Państwu informację o faktycznej wysokości wymienionych wyżej należności.

Proszę pamiętać o tym, że podatki i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone do kasy Kancelarii w momencie dokonywania czynności. W przypadku dokonywania przelewu proszę posiadać przy sobie potwierdzenie dokonania przelewu wydane przez bank zgodnie z Prawem Bankowym.

Kancelaria od każdej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria każdorazowo poinformuje Państwa o wysokości tego wynagrodzenia.

Proszę pamiętać o tym, że Kancelaria pobiera również wynagrodzenie od każdego wypisu aktu notarialnego oraz załącznika do aktu.

Dla Państwa wygody poniżej podany jest numer rachunku bankowego Kancelarii:

Bank Pekao SA
Rachunek nr:
27 1240 6670 1111 0010 2370 7693

Numer rachunku depozytowego:
23 1240 6670 1111 0010 5541 9296

Kancelaria Notarialna Anna Jędrzejewska
Kancelaria Notarialna
Anna Jędrzejewska

ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 210
53 - 332 Wrocław (budynek Rondo Verona)

tel./fax: +48 71 344 11 91
mobile: +48 607 51 52 10
+48 601 15 60 61

e-mail: notariusz@aj-notariusz.pl
czynne: poniedziałek - piątek
od 800 do 1700


Wyświetl większą mapę

Dojazd i parking

Kancelaria notarialna znajduje się w budynku Rondo Verona na ul. Powstańców Śl. (Wrocław-Krzyki)

Od strony Rynku prosimy kierować się ulicą Powstańców Śląskich w stronę Ronda. Siedziba znajduje się tuż za nim. Zaparkować można na ul. Pretficza lub Sztabowej.

Od strony Bielan prosimy się kierować ul. Powstańców Śl. do Ronda. Na Rondzie proszę zawrócić, kierując się na Powstańców, zaparkować można na ul. Sztabowej lub wcześniej na ul. Pretficza.

Parking znajduje się w pobliżu Kancelarii przy ul. Słowiczej (boczna Sztabowej) oraz przy ul. Oficerskiej (boczna Pretficza).

Tramwaje:
2, 6, 7, 14, 17, 20 (przystanek Sztabowa)

Autobusy:
126 (przystanek Rondo)
133,D (Hallera)
134 (Rondo)

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!