Praca i praktyki

Kancelaria Notarialna oferuje odbycie praktyk. Mamy nadzieję, że staż w naszej Kancelarii pozwolą młodym i chętnym do nauki osobom, zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu działalności kancelarii notarialnej, rozwinąć umiejętności i zdobyć doświadczenie.


W ramach praktyk proponujemy Państwu zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem kancelarii notarialnej, zdobycie specjalistycznej wiedzy ogólnej, wykonywanie prostych czynności poświadczeniowych oraz obsługę urządzeń biurowych.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w naszej Kancelarii mogą składać swoje CV ze zdjęciem bezpośrednio w siedzibie Kancelarii lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając załączone dokumenty na adres mailowy:
notariusz@aj-notariusz.pl

kontakt.ajnotariusz@gmail.com


Aplikacje przyjmowane są przez cały rok. Kancelaria może przyjąć do pięciu praktykantów w miesiącu. Przewidziany okres praktyk to minimum 3 miesiące. 

Po analizie aplikacji wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której weryfikowane będą ich predyspozycje.